PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)  BAHASA DAN SAStRA ARAB PERIODE 2019 - 2020

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) BAHASA DAN SAStRA ARAB PERIODE 2019 - 2020

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)

BAHASA DAN SAStRA ARAB PERIODE 2019 - 2020


I.         PENGURUS HARIAN   :

Ketua Umum                                     :  Fajri

Wakil Ketua 1                                     :  Restu Setiawan

Wakil Ketua 2                                     :  Barry Pahlawan

Sekretaris Umum                             :  Muh Fauzan

Wakil Sekretaris 1                            :  Agung Suhabi Putra

Wakil Sekretaris 2                            :  Nasaruddin Husain

Bendahara Umum                           :  Nilasari

Wakil Bendahara                              :  St.Annisa Muhraini R.Manudji

II.         BIDANG – BIDANG      :

A. Bidang Kajian Dan Penalaran                  :

 1.  Ahmad Wildan. M                                                     11. Fathur Rahman Kasim

 2.  Hardianti                                                                       12. Rina Nurwana

 3. Syamsul Maarif                                                           13. Mutmainna

 4. Sri Zarzani                                                                      14. Nur Hikmah

  5. Rahmat                                                                          15. Rona Purnama

  6. Abdul Qadir H.R                                                         16. Niswar

  7. Hardianti                                                                       17. Alfikri Rausen Aditya

  8. Muharati                                                                       18. Fitriah Tashdiq

  9. Andika                                                                           19. Sulistia Hajar

 10. Zul Fiansyah                                                               20. Amiruddin

 

B. Bidang Minat Dan Bakat                    : 

 1. Ahmad Faiz Fauzan                                                    11. Rifai Harun

 2. Nuzul Ramadhan Abdul                                           12. Indah Sari

 3. Amran Mutakhar                                                        13. Muh Tarmidzi

 4. Bintang Muhammad                                                 14. Khairil Anwar

 5. Ajwan                                                                             15. Asriadi Nursafar

 6. Dewi                Asmira                                                     16. Fitriani Sridar

 7. Wahyu                                                                            17. Zulfa Amir

 8. Miftahul Jannah                                                          18. Nova Irmayasari

 9. Sri Astuti Ridwan                                                        19. Iswanto Darmawan

10.Muh Murzikin Ranadhan                                        20. Aprilia Kastang

 

C. Bidang Administrasi Dan Perlengkapan                     :

 1. Muh Fadli Mutawwif                                                11. Muh Anas

 2. Hamrini                                                                           12. Nurul Fitri

 3. Hamdana Syahida Hatta                                          13. Muhammad Yunus

 4. Muh Yusuf                                                                    14. Adi Mulyadi

 5. Nur Mawaddah                                                           15. Nur Hastiqah

 6. Siti Mardiah                                                                  16. Fathul Amin

 7. Ali Aidid                                                                          17. Raihanil Jannah

 8. Firdaus Rohandi.A                                                      18. Mardifani Syahnaq

 9. Wahyudin                                                                      19. Mutiah Nurmawaddah

10. Iftiha Laili Nur Farida                                                20. Sulistiani

 

 

 

D. Bidang Humas dan Advokasi                         :

  1. Muh Panji Rafsanjani                                               11. Muhaimin Nasir

  2. Ahmad Fadhil                                                              12. Fathurrahman

  3. Magfirah Sayyid                                                         13. Hasriyodan

  4. Nurul Ayuni                                                                 14. Muh Nuraizat

  5. Rismawati                                                                     15. Syaripuddin

  6. Atira                                                                                16. Sulaiman Ahmad

  7. Nur Halima                                                                   17. Muh Sofyan

  8. Nurfajri Ramadani                                                     18. Alif Sunandar

  9. Alif Suryanata                                                             19. Afifah Amri Tjoneng

10. Muhaimin                                                                    20. Eka Purnama Sari Safar