PEDOMAN KTI PRODI SEJARAH PERADABAN ISLAM TAHUN 2016

 • 05-12-2021
 • admin_fah

FORMAT REKOMENDASI UJIAN PROPOSAL/HASIL SKRIPSI

 • 14-06-2021
 • admin_fah

FORMAT BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL/HASIL SKRIPSI

 • 14-06-2021
 • admin_fah

FORMAT DAFTAR NILAI UJIAN PROPOSAL/HASIL SKRIPSI 2021

 • 14-06-2021
 • admin_fah

BERKAS UJIAN SEMINAR SKRIPSI (msword)

 • 14-04-2021
 • admin_fah

BERKAS UJIAN MUNAQASYAH (msword)

 • 14-04-2021
 • admin_fah

Lembar Nilai Ujian Komprehensif (msword)

 • 14-04-2021
 • admin_fah

Lembar Nilai Ujian Komprehensif

 • 26-02-2021
 • admin_fah