Rabu, 04 Juli 2012
Seminar Proposal
Ditulis Oleh : Administrator UIN

Aminah, Mahasiswa Jurusan SKI memaparkan draf skripsinya di depan Penguji Drs. Rahmat, M.Pd.I dan Ibu Susmihara, Judul draf Skripsinya adalah DINASTI MURABITHUN DI AFRIKA UTARA (Kajian Hiistoris tentang Peranannya Terhadap Perkembangan Kebudayaan Islam. Dalam pemaparannya Aminah menyampaikan latar belakang masalahnya adalah Kebudayaan Islam di Afrika Utara bermula dari serangkaian penaklukan bangsa Arab pada abad ke 7 dan ke 8. Sejalan dengan priode kekhalifaan dalam sejarah perkembangan Timur Tengah merupakan varian dari tipe kebudayaan timur tengah. Meskipun wilayah pemerintahannya relatif kecil, Idrisiyah merupakan negara Maroko Islam yang pertama dan merupakan pusat bagi perjuangan Islam yang aktif.
Bangkitnya sebuah pemerintahan Maroko yang menyatu didukung dengan gerakan al-Murabithun merupakan sebuah koalisi masyarakat Barbar al-Murabithun. Masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana proses berdirinya dinasti al-Murabithun ? Bagaimana peranan khalifah terhadap perkembangan kebudayaan Islam? Bagaimana faktor-faktor yang mendukung kemajuan kebudayaan Islam ?.
Seminar proposal kali ini cukup banyak mahasiswa yang ikut menghadiri. sehingga kursi yang disediakan di ruang senat penuh.

[ Kembali ]